Platební karty

Platební karty jsou prostředek určený k bezhotovostním platbám (nákup, platba přes internet). Vystavují se právnickým a fyzickým osobám starším 18 let s trvalým pobytem v České republice a nemusí mít stálý měsíční příjem. Založit si platební kartu je možné nově přes internet nebo klasicky na pobočce.

Zdroj: sxc.hu

Sdružující banky, karetní asociace a ostatní finanční instituce se zaobírají mezibankovní spoluprací, vydáváním a příjímáním karet jednoho druhu. Nejznámější poskytovatelé jsou MasterCard, Visa, American Express a Diners Club. Zajišťují fungování karetního systému v celém světě.

Financování systému

Prostřednictvím úroků držitelů karet, srážkami nebo poplatky z plateb kartami od obchodníků a poplatky, které hradí vydavatelské banky karetním systémům je financován tento systém karet. Včasným zaplacením půjčených peněz nám zabrání placení úroků.

Historie

Platební karty vznikly v USA. Předchůdci byly úvěrové známky. První platba v Československu proběhla v roce 1968. Její větší nárůst se projevil počátkem 21. století. Home Credit a Česká spořitelna byly jedni z prvních.

Rozměry platební karty

Rozměry určuje mezinárodní norma ISO 3554 (85,6 x 54 mm).

Postup pro získání platební karty

  • 1. požádat v bance o její vydání (žadatel bude podroben credit scoringu = zjištění údajů o majetkové situaci a vyhodnocení rizika nesplácení)
  • 2. žadatel prošel úspěšně credit scorigem
  • 3. bude nám nabídnuta platební karta
  • 4. pozorně se seznámit s podmínkami a vlastnostmi karty (úvěrový limit, poplatky, bezúročné období, pojištění, slevy) - může Vám být nabídnuta předschválená karta (nejste k ničemu vázány, dokud si sami kartu neaktivujete)
  • 5. platební karta Vám bude zaslána nebo si ji vyzvednete na pobočce (obdržíte kartu společně s kódem PIN = ověření majitele; kartu je nutné podepsat)

Ztráta - odcizení

Odpovědnost má vydavatel ale může žádat Vaši spoluúčast při zjištění bezpečnostních pravidel. Zloděj se nedostane k Vaším penězům. Je ve vašem zájmu hlásit ztrátu či odcizení platební karty.

Platnost

Platební karty mají platnost několik let. Zákazníkům je zasílána automaticky nová.

Výpis

Vydavatel zasílám pravidelně výpis. Obsahuje několik položek: uskutečněné transakce, výši dlužné částky, poplatky, úroky, nastavení karty... (papírová nebo elektronická forma).

Výhody

  • jednoduší způsob platby
  • úspora nákladů za držení hotovosti (pro obchodníky)
  • nákup a platba v zahraničí (nemusíme nakupovat valuty)

Nevýhody

Výběr hotovosti z bankomatů, na pokladně, přepážkách výplatních míst (úrokové znevýhodnění).